Netop
Начало | Продукти | Изтеглете | Цени | За нас | Контакт | Запитване
Предимства

Характеристики

Какво ново
в Netop 6.0 ?


Технически
изисквания


Свързани
продукти


Ръководство

Лицензи
и цени


Въпроси

Netop School

Софтуер за обучение в компютърен клас - нови възможности

Netop School 6.0 има няколко нови, важни характеристики.

Нов интерфейс
Netop School 6.0 е с нов интуитивен интерфей позволяващ по-бърза и ефективна работа на учителя.

По-лесно планиране на урока
Създаването и редактирането на уроци с Netop School 6.0 e по-лесно и по-бързо.

Достъп до записаните файлове от менюто
От падащо меню избирате от записаните уроци. Бързо показване на класа или група ученици избрания запис.

Подобрена картина при наблюдение на учениците
Подобрените малки изображения на ученическите екрани върху монитора на учителя позволява по-ясно и по-лесно следене на работата на учениците.

Подобрен контрол на учебното съдържание
Осигурена е възможност за лесна и сигурна забрана на достъпа до определени програми и WEB сайтове.

Експортиране на резултатите от тестовете
Резултатите от тестовете на учениците могат да се експортират в различни формати за допълнителна обработка.

64 битова поддръжка
Netop School 6.0 подържа 64 битовите операционни системи и има подобрена поддръжка за терминал сървърите.Предишна версия:
Netop School 5.5


Съвместимост с Windows Vista
Netop School 5.5 работи със всички версии на Windows Vista.

Разширен контрол за достъп до Интернет
Има възможност да се блокира достъпа до Интернет на учениците от всички браузъри.


Предишна версия:
Netop School 5.0


Наблюдение в реално време
Netop School 5.0 Ви позволява да наблюдавате и контролирате програмите и сайтовете, които използва всеки присъстващ обучаем.

Интерактивен прозорец с резултати
Правенето на тестове е по-лесно от всякога благодарение на интерактивният прозорец с резултати.
При създаването на тестовете задавате в проценти каква тежест за формиране на крайния резултат има всеки въпрос. При въпрос, изискващ няколко отговора, задавате при какъв процент правилни отговори той се приема за верен.
Сумата от процентите, които носят всички верни въпроси, определя дали теста е минат успешно.

Офлайн подготовка
Копирайте Учителския модул на USB драйв и започнете офлайн подготовка за урока, без да е необходимо да инсталирате програмата на домашния си компютър.

Профили
Диференцирани и защитени настройки в учителските профили позволяват използването на правилните инструменти за работа.Предишна версия:
Netop School 4.0


Версия Netop School 4.0 има вграден модул за дистанционно обучение и оценяване на студентите. Измежду дългия лист от новости са: Test Center, уникални възможности за подпомагане и ръководство на студентите.
Новостите и подобренията са описани по-долу.

Test Center
Новият Test Center View предлага инструменти за създаване и изпълнение на тестове.

Question Types(видове въпроси) - 10 типа въпроси плюс обзор:
 • Multi Choice - един отговор (Произволно или статичeн ред на отговаряне)
 • Multi Choice - съставен от много отговори(Произволно или статичeн ред на отговаряне)
 • Match Text
 • Match Image
 • Drop-down list
 • Label Image
 • Ordering
 • Essay
 • Q and A (автоматична корекция, свободен отговор)
 • Text completion dictation
Preview and tryout tests(преглед и изпробване на тестовете)
Print tests(отпечатване на тестовете) - тестовете на хартиен носител се попълват с химикал.
Drag and drop to start test(премести и пусни за стартиране на теста) за избрани студенти.
Different tests on more Students - Различни тестове за студентите по всяко време.
Timing and pacing - времетраене за мислене по всеки въпрос или за целия тест.
Real-time reporting - следене на процеса на попълване на тестовете в реално време.
View results - разглеждане на тестовете за класа или определен ученик в XML формат.
Auto-scoring - след приключване на теста учениците веднага получават оценките си.
Styles - шаблони за направата на тестовете.
Question resources - позволява включването на допълнителни файлове или Интернет ресурси към въпросите.
Тестовете са направени за IMS compliancy. Могат да се използват и от други обучаващи системи.

Общ преглед
Общ преглед на процеса на създаване на тест.
 • Лесно създаване в TestCenter - съхраняване на различни варианти на теста.
 • Drag and drop премести и пусни за стартиране на теста за избрани студенти.
 • One answer - единичен отговор чрез радио бутони
 • More answers - повече отговори в checkboxes
1-2-3 Стъпки
3 стъпки за по-лесно използване
 • Лесно устройство за учителя и студента подходящ за индивидуални нужди.
 • Лесна организация за събиране и разделяне на файлове
 • Лесно приготвяне на тест.
Видео връзка/Звуков разговор(чат)
Чрез Web камера може да се установи видео връзка между учителя и студентите.
 • Показване видео от екрана на Учителя
 • Показване на звук и видео от екрана на Учителя
 • 16-bit звук, чат с високо качество.
Допълнителни възможности
 • Re-announce Class - актуализация на листа с ученици.
 • Select Class - динамичен избор на клас, по име или IP-адрес или DNS name на компютъра на учителя.
 • Snapshot - моментна снимка на определен екран при наблюдение или отдалечен контрол.
 • Teacher on removable media - копиране на учителския модул чрез USB устройство.
 • Quick Access menus for Demonstrate - бърз достъп до медийни файлове.
 • Quick Access menus for Attention - бърз достъп до bitmap екран за внимание.
 • New interface - нов интерфейс за изпращане и събиране на файлове.
 • Нов Wireless Connections профил.
 • Keeping Student Policies - щом учителя стартира програмата, индивидуалните права за работа се установяват за учениците докато те са в класа.
 • Reconnect after network connection was lost - програмата .автоматично възстановява прекъснатите връзки към ученическите компютри, ако са отпаднали причините предизвикали прекъсването.
 • Student polling - учителя може да проверява връзките към учениците на определени интервали от време.
 • Publish new updates - позволява ъпдейт на програмата от публични WEB сървъри.
 • По-бързи трансфер на екрана и скорост на запис.
 • Improved Marker Tool - Text Tool пише директно на desktop-а.
Netop School Class Server
Учители и студенти използват Netop School обучаващ софтуер в големи обучаващи мрежи с вероятнo голямо вземане на участия на много класове през целия ден. Те могат да използват портативни компютри и могат да се свържат от различни места на мрежата, чрез сменяне на IP адресите.
Netop School Class Server автоматично осъществява тези връзки, взима информацията от една главна база за всички курсове, участници и за всички уроци.

Netop School Class Server предлага два метода за осъществяване на тази връзка.
 • Non-scheduled - учители и ученици осъществяват връзката на базата на информацията от курсовете.
 • Scheduled - учители и ученици осъществяват връзката на базата на информация от планирани уроци.
Netop School Class Server се състои от два модула
 • Class Server - реализира комуникацията между учител и ученик чрез база данни.
 • Class Manager - се използва за въвеждане и подържане на информацията в базата данни, ръчно или с импортиране.
Netop School Test Center се базира на отворени стандартни, като XML, XSL и HTML.

   ГоГо Нет e-Shop   Интернет фото   © ГоГо Нет 2000 - 2010