Netop
Начало | Продукти | Изтеглете | Цени | За нас | Контакт | Запитване
Предимства

Характеристики

Какво ново
в Netop 6.0 ?


Технически
изисквания


Свързани
продукти


Ръководство

Лицензи
и цени


Въпроси

Netop School

Софтуер за обучение в компютърен клас - характеристики

Netop School ви помага да управлявате класа много по-ефективно, отколкото в традиционните компютърни зали, компютърни лаборатории или корпоративни центрове за обучение. Netop School предлага на преподавателите и инструкторите мощен инструментариум от инструкции за компютърно базирано обучение.

Учителски модул

Управление на класа

Details View - детайлен екран.
В този екран учениците се визуализират с детайлни записи подредени последователно.
Classroom View - екран класна стая.
В този екран учениците се визуализират с икони подредени последователно.
Thumbnail View - екран малки прозорци.
В този екран учениците се визуализират с малки прозорци изобразяващи екраните на компютрите им. Учителят може да следи работата на учениците на своя компютър.
Lesson Plan View - екран план на урока.
В този екран се изобразява плана на урока чрез последователност от действия. Плановете на уроците се подготвят и изпълняват в този екран.
Recordings View - екран записи.
В този екран се визуализират записите направени от учителя. Може да подредите записите в папки.
Tests View - екран тестове. В този екран тестовете се визуализират като записи, които могат да се организират в публични или лични папки. Създаването и редактирането на тестове от учителя, както и стартирането на тестовете за избраните студенти се извършват от този екран.
Activity View - следите и ръководите в реално време програмите и web-страниците, които използват обучаемите. Затваряте или скривате приложенията, които желаете. Виждате, запазвате или принтирате History-списък с използваните програми и сайтове.
Class Setup View - екран управление на класа.
В този екран учениците се поставят в определени групи, присъединяват се към съответен клас.
Application Control - разрешаване или забрана за използване на определени приложения на компютрите на обучаемите.
Internet connection Control - учителят може да разреши или забрани достъпа до определени Интернет адреси.
Snapshot - улавяте и запазвате кадри от екрана по време на сесия
Record screen activity - записване на действията който се извършват на компютъра на учителя, добавяне на звук и демонстрация на записания мултимедиен файл на компютрите на обучаемите. Записване на действията на студентите по време на обучението.
Remote installation - отдалечено инсталиране на студентския модул (Win Vista/2003/XP/2000/NT4).


Съвместна работа

Demonstrate - демонстрацията е един от най-ползваните методи.
Показвате екрана на преподавателя или на избран обучаем на целия клас в реално време. Разпространение на мултимедийно съдържание (видео със звук) от диск или WEB адрес.
Demonstrate specific monitor - поддръжка на многоекранни среди. Можете да покажете определен монитор, избран от работещите в момента.
Auto join demo, monitor, chat, and attention - автоматично включва дошлите по-късно обучаеми в текущите занимания.
Attention - привличане на вниманието на обучаемите чрез заключване на екраните, клавиатурите и мишките на компютрите им. На екраните се изобразява текст, картина или WEB страница.
Monitor students - виждате екраните един по един на всеки от присъстващите, за да следите напредъка на работата им. По избор може да слушате обучаемите.
Transfer sound - слушате даден обучаем (например докато упражнявате езици)
Remote control - отдалечен контрол.
Вземате управлението на желан от вас компютър. Работите от своя компютър с мишката, клавиатурата и ресурсите на съответния ученически.
Chat - онлайн дискусионен форум в писмена форма.
Audio chat - онлайн дискусионен аудио форум в класа с използване на звуковите системи на компютрите.
Video Chat - включвате към аудио чата и изображение от WEB камера. Учителят се вижда на екраните на обучаемите.
Send message - изпращане на текстово съобщение(RTF) до ученик.
Work groups - създаване на самостоятелни работни групи и прехвърляне на учителски права на избрани помощни учители. Учителят запазва контрола над отделните групи.
Run program - стартиране на програми и файлове на компютрите на обучаемите.
Commands - спиране или рестартиране на всички компютри с една команда.
Distribute files - документи могат да бъдат разпространявани до всички ученически компютри и съответно събирани с натискането на един бутон.
Collect files - събиране на работните файлове на учениците.
Учениците могат да поставят домашните си в директории за лесно събиране от преподавателя - процеса на събиране е много по-лесен от получаването на дискети или e-mail-и от всеки ученик.
File Manager - позволява копиране, преместване, клониране и синхронизиране на файлове между два компютъра.
Marker Utility - инструмент за маркиране на съдържанието на екраните на обучаемите с текст или графични фигури(елипса, кръг, правоъгълник, линия…) по време на демонстрация или отдалечен контрол.
Pass the chalk - предаване контрола на демонстрацията на определен ученик.


Свързване със класа

Easy creation of new classes - създаване на нов или копиране на вече създаден клас.
Easy handling of groups - лесен избор на студенти от списъка(Available Students) видим от всички учители.
Easy change of class - лесен избор на клас от списък със всички класове.
Select class at start-up - избор на клас при стартиране на учителския модул.
Move Class - прехвърляте ученици към друг Учител в мрежата
Use Class Server - позволява връзката с централизирана база данни със всички упражнения, курсове, уроци и тестове.
Re-announce Class - актуализация на списъка с ученици.
Select default Policy at start-up - избирате "Политика", която се прилага към учениците, които се присъединяват към класа.
Wake on LAN - изпращане на Wake съобщение на един или на цялата група обучаеми.
Student polling - учителя проверява връзката на обучаемия през определен интервал.
Reconnect after network connection was lost - автоматично възстановяване на връзката, при разпадане.
Connection service - учителя може да листва неговия клас на публичен сървър, за да осигури лесна връзка към виртуалната класна стая от глобалната мрежа.
Multicast support - способност за автоматично използване на многоканална връзка чрез TCP/IP ако е налична.
Multi-monitor environments - помага при демонстрации, наблюдение или отдалечен контрол, при които участват всички екрани


Сигурност

Teacher login - създаване на учителски профили и защита от проникване в учителския модул чрез въвеждане на парола.
Customisable tool-bar and menus - настройване на собствено работно меню за всеки учител.
Maintenance password, Teacher - защита на настройките в учителския модул със парола за доспът.
Maintenance password, Student - защита на настройките в ученическия модул със парола за доспът.
Protect Student PCs - обучаемия може да ограничи достъпа до учителя до своя компютър, за да предотврати неразрешен достъп.
Connection password (optional) - защита на обучаващия модул, преди да бъде осъществена връзката с класа, ако не е включен учителския модул.


Допълнителни настройки и действия

Floating Desktop Toolbar - "плаващ" Toolbar на екрана.
Customize toolbars - показване или скриване на текста към бутоните, пренареждане или скриване на бутоните.
Teacher on removable media - копиране на учителския модул на USB ключа. Дава възможност за подготовка на тестовете у дома и стартирането им в определен клас.


Ученически модул

Auto join class - автоматично осъществяване на връзката към определен клас след стартиране на обучаващия модул.
Browse for classes - обучаемия може да види класовете на локален или публичен сървър.
List as available - обучаемите се виждат от учителите в мрежата. Учителите управляват обучаемите и ги канят в своите класове.
Select class - динамично избиране на клас чрез използване на IP-address или DNS name от компютъра на учителя.
Use Class Server - автоматизиране на връзката чрез информация в централизирана база данни съдържаща всички курсове, упражнения и уроци.
Naming options - използва Windows login name или изисква от учениците въвеждането на login name.
Request help - учениците могат да поискат помощ онлайн чрез изпращане на съобщение към учителя.
Messages - получаване и съхраняване на съобщенията от учителя.
Policy notification - виждате съдържанието на приложена Политика (например кои програми и сайтове са позволени или не)
Recordings - стартиране локално на записите изпратени предварително от учителя.
Stealth mode - стартиране на ученическия модул - защитен и скрит.
Re-initialise student - променяне настройките на компютъра на обучаемия дистанционно.


Общи характеристики

Language versions - версиите на програмата са: English, German, French, Spanish, Danish, Italian, Dutch, Japanese, Chinese, Arabic, Russian, Czech, Swedish, Finnish, and Korean.
Operating system support - подържани операционни системи Windows Vista, XP, 2000, NT, ME, 98, 95 and Windows Terminal Server 2003, 2000, NT4.
Protocol support - подържани протоколи TCP/IP, IPX, NetBIOS.
Windows Installer and Install Shield - избирате между два метода за инсталация.
Keyboard translation - поддържат се различни езикови клавиатури.
Dial-up networking - TCP/IP dial-up връзка за лесен достъп до Интернет.
Web-update - актуализация на програмата от WEB сайт.
Publish new updates - позволява на учителя и ученика да актуализират програмата от локален сървър вместо от публичен.
   ГоГо Нет e-Shop   Интернет фото   © ГоГо Нет 2000 - 2010