Netop
Начало | Продукти | Изтеглете | Цени | За нас | Контакт | Запитване
Предимства

Характеристики

Какво ново
в Netop 6.0 ?


Технически
изисквания


Свързани
продукти


Ръководство

Лицензи
и цени


Въпроси

Netop School

Софтуер за компютърно обучение Netop School 6.0 - предимства

Когато търсим уникален инструмент за обучение и управление на компютърен клас(локален или глобален) - отговорът е Netop School.

Програмният продукт съчетава интуитивен и лесен интерфейс, ефективни средства за подготовка, представяне и контрол на учебно съдържание в компютърен клас.

С Netop School можете да обучавате, контролирате и помагате на учениците на техните РС-та, без да се местите от вашия компютър. Програмата не изисква предишен опит с РС-базирано обучение и нейната впечатляваща функционалност на отдалечения контрол открива вълнуващи възможности за отдалечено обучение и виртуални класни стаи. С вграденият тестов модул бързо и ефективно подготвяте и провеждате тестове.

В класната стая на информационният и глобален 21 век Netop School ви позволява творчески да представите своите идеи.


Netop School 6.0 - възможности

Учителят показва в реално време действията на своя компютър на екраните на обучаемите в класа.
Всички ученици получават място на първия ред – еднакво качество на представяния материал.
Контрол в релно време на позволените програми и WEB сайтове.
Учителят имат възможност за пълен контрол над учениците.
Лесно споделяне и работа с общи документи.
Тестови модул за лесно създаване и автоматично отчитане на резултатите от проведените тестове.
Лесно се водят текстови или аудио дискусии онлайн.
Лесно е за учениците да поискат помощ дискретно.
Повишена способност за индивидуално подпомагане на избран ученик.
Дава възможност за демонстриране онлайн на учебния материал.
Възможност да обучавате ученици без физическо присъствие.
Изключително приятелски настроена към потребителите - може да бъде научена за часове.
Не изисква инвестиция в допълнителен хардуер.
Базирана на изключително устойчива и отзивчива технология.

Netop School е инструмент, с помощта на който преподавателят може да използва всички компютърни програми, за да подготви своите презентации. Единственото ограничение е вашето въображение.

Можете да използвате продукта за подготовка на учебно съдържание в желаната от вас област.

Едновременно могат да се обучават до 200 ученици разположени в различни класни стаи, офиси, градове, страни.

Осигурен е индивидуален подход на обучение. Преподавателят може да комуникира с всеки ученик с текст и глас, да му покаже с маркер допуснатите грешки. При упражненията на всеки обучаем могат да се дадат задачи с различна трудност по този начин по-добрите и по-слабите ученици работят без притеснение със собствено темпо.

Netop School позволява на преподавателя да структурира и представи по интересен начин на аудиторията много по-голям обем от информация в диалогичен режим.

Изтеглете пробна версия и ръководство на продукта.

   ГоГо Нет e-Shop   Интернет фото   © ГоГо Нет 2000 - 2010